Misiunea

COLEGIUL ECONOMIC « Ion Ghica » îşi propune să efectueze un învăţământ de calitate prin asigurarea unei baze materiale moderne şi prin valorificarea competenţelor colectivului didactic.
Instruirea şi educarea tinerei generaţii se va face astfel încât să-i permită integrarea şi adaptarea la ritmul accelerat al schimbărilor socio-economice, să fie capabilă să valorifice cultura generală acumulată, să fructifice cunoştinţele necesare practicării unor meserii, să-şi însuşească criteriile morale şi estetice şi să fie flexibilă în relaţiile interumane.

VIZIUNEA:

COLEGIUL ECONOMIC « ION GHICA » urmăreşte asigurarea calităţii în educaţie, promovând un climat educaţional favorabil, stimulând creativitatea, iniţiativa şi spiritul participativ al elevului, formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul „Servicii”.
Sigla